Servicios / Zerbitzuak

Newspaper-Black-Boy copia

Gabinete de prensa.

Conseguir que una actividad empresarial, un evento musical, un lanzamiento editorial, un producto audiovisual o un certamen artístico tenga su reflejo en los medios de comunicación es la manera más directa, económica y eficaz de darla a conocer. Porque lo que no se conoce, no vende. Los impactos periodísticos ofrecen un prestigio y una credibilidad que la publicidad no posee. Por muy bueno que sea el producto, si no aparece en los medios, todo el esfuerzo que conlleva su creación no sirve para nada. Te ofrezco una oficina de prensa especializada en el mundo cultural, ubicada en Bilbao, pero cuyo ámbito es el País Vasco.

Internet y las nuevas tecnologías han traído consigo un abaratamiento de los costos que  posibilita que, en la actualidad, la realización de una campaña de prensa esté al alcance de todos los bolsillos.

Además, la Red ofrece multitud de herramientas que hay que saber aprovechar: redes sociales, RSS, uso de claves para un posicionamiento preferente en los buscadores…

 Date a conocer. Yo te ayudo.

Redacción y distribución de notas de prensa en euskara y castellano

Elaboración de dossieres y documentación

Convocatoria de ruedas de prensa, presentaciones, visitas a rodajes, tours de escritores, gestión de entrevistas…

• Social Media Manager: creación de perfiles y páginas en las redes sociales, mantenimiento y aporte diario de contenidos.

Creación, redacción y seguimiento de blogs y webs.

Recopilación de impactos aparecidos en los medios de comunicación

Redacción de todo tipo de artículos periodísticos

Redacción de textos para editoriales


Kultur arloan espezializatuta dagoen prentsa-bulegoa eskaintzen dizut. Bilbon nago,  baina Euskal Herri osoa hartzen dut. Enpresa-jarduerak, hitzordu musikalak, merkaturatze editorialak, ikus-entzunezko produktuak edota lehiaketa artistikoak ezagutarazteko bide zuzen, ekonomiko eta eraginkorrena horien berri komunikabideetan islatzea da. Finean, ezagutzen ez dena ez baita saltzen. Kazetaritzak erdiesten duen inpaktu edo eraginak publizitateak ez duen prestigio eta sinesgarritasuna eskaintzen du. Alegia, produktua bera oso ona bada ere, hedabideetan agertzen ez den bitartean hori bera sortu edo ekoizteak dakarren ahalegin eta esfortzuak ez du ezertarako balio.

Internetek eta teknologia berriek kostuen beherapena eragin dute. Hori hala, gaur egun edonoren eskura dago prentsa-kanpaina bat egitea. Gainera, onura atera behar diogu Sareak eskaintzen digun  hamaika lanabesari: sare sozialak, RSS, bilatzaileen lehenengo lekuetan agertzeko klabeak, eta abar.

Eman ezazu zure burua ezagutzera. Nik lagunduko dizut.

*Prentsa-oharren idazketa eta hedapena, euskaraz zein gaztelaniaz

*Prentsa dosierrak

*Prentsaurreko, aurkezpen edota errodajeak bisitatzeko deialdiak, elkarrizketen kudeaketa

*Social Media Manager: sare sozialeetan perfil eta orrialdeen sorkuntza, edukien  hedapena

*Blogak eta webguenak sortu, idatzi eta jarraipena egin.

*Hedabideetan egindako segimenduen bilduma: balorazio kualitatibo eta kuantitatiboa

*Edozein motatako kazetaritza-artikuluen idazketa

*Testuen idazketa editorial edo argitaletxeentzat

*Datu baseak egin

Dead_sea_newspaper