• Komunikazio plangintza integralak 
 • Webguneak sortu, edukiak idatzi eta etengabe elikatu
 • Webguneen edukiak aztertu eta hobetu. Posizionamendua igotzeko proposamenak (SEO, SEM)
 • Social Media Manager: sare sozialetan profil eta orrialdeak sortu eta edukiak kudeatu
 • Prentsa-oharrak eta txostenak idatzi eta hedatu, euskaraz zein gaztelaniaz 
 • Prentsaurreko- eta aurkezpen-deialdiak egin. Irratian, telebistan, prentsan eta Interneten elkarrizketak kudeatu
 • Clipping: Hedabideetan agertutakoa bildu: balorazio kualitatibo eta kuantitatiboa egin
 • Edozein motako kazetari-artikuluak idatzi
 • Newsletterrak egin eta hedatu. Datu-base propioak sortu eta etengabe elikatu

 

 • Elaboración de planes integrales de comunicación
 • Creación, redacción y alimentación continuada de páginas web
 • Análisis y mejora de contenido de páginas web. Propuestas para ascender en el  posicionamiento de los buscadores (SEO, SEM)
 • Creación de perfiles y páginas en redes sociales, mantenimiento y alimentación de contenidos.
 •  Redacción y distribución de notas de prensa y dossieres en euskera y castellano
 •  Convocatoria de ruedas de prensa y presentaciones. Gestión de entrevistas en radio, televisión, prensa e Internet.
 •  Clipping: Recopilación de impactos aparecidos en los medios de comunicación. Valoración cuantitativa y cualitativa.
 • Redacción de todo tipo de artículos periodísticos.
 • Elaboración y distribución de newsletters. Creación y alimentación continua de bases de datos.


Karolina Almagia

Auzo Factory La Cantera. Harrobi Plaza, 5, 3. pisua, modulo 3. 48003 Bilbo, Bizkaia

prentsa@kalmagia.com

Tf: (+34) 616 84 14 77